Axentlos

Axentlos

Over dit project

 

Armanda ten Brink wisselt in haar nieuwe Duitstalig theaterproductie in rap tempo van serieuze zaken naar spot en omgekeerd. Diverse muziekstijlen worden daarbij gemengd met een flinke dosis humor en kwinkslagen en in sommige gevallen krijg je daar ook nog eens persoonlijk al of niet uitvoerig tekst en uitleg bij…

Vanwege de aanzienlijke hoeveelheid lopende verplichtingen is het helaas niet mogelijk deze voorstelling eerder dan 2019 uit te brengen, als pleister op de wonde rest voorlopig dus slechts een verslag van een eerdere try-out in Schloss Bentheim.

2015.10.12 grafschafternachrichten-page-001 kopie 2