Digitaal museum Ge´ Madern (1921-2004)

Over dit project

groene-zaalgesn1

 

 

 

 

 

 

Ge´ Madern [1921-2004] liet na zijn dood een uniek archief na welk terugvoert tot aan de tweede helft van de 30er jaren van de vorige eeuw. Daarin bevinden zich naast veel vroeg werk uit zijn studietijd op de academie tevens zijn eerste ontwerpen voor diverse Rotterdamse gezelschappen, voordat hij in 1955 in verband met de oprichting van “Opera Forum” naar Enschede werd gehaald.  De vele decorontwerpen van zijn hand hebben zonder meer mede bijgedragen tot een ware glorietijd van de voorloper van de huidige Nederlandse Reis Opera. Na zijn vertrek aldaar vormde Ge´ tezamen met Matthieu van den Bos vanaf 1979 de basis van ArtDekor en bleef ook na zijn pensionering immer actief en betrokken bij de theaterwereld. Om zijn kennis en oeuvre inzichtelijk te maken voor de huidige en komende generaties is onlangs een aanvang genomen met het digitaliseren van zijn werk. Ook zijn appartement krijgt daarbij de nodige aandacht. Het viel zonder meer als een kunstwerk op zich te beschouwen, doch het is desondanks ten prooi gevallen aan de slopershamer. Wat rest zijn foto’s en enige filmbeelden welke niet in dit digitale museum mogen gaan ontbreken. Bij het verkrijgen van voldoende middelen ligt het tevens in de bedoeling een aantal van de nog behouden decors in een theater op te bouwen, deze op oorspronkelijke wijze aan te lichten en de vele mogelijkheden die deze ambachtelijk vervaardigde toneelbeelden bieden vast te leggen.

Datum:  augustus 13, 2015
Disciplines:  ArtDekor Projecten